Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ — Instytut Włókiennictwa zaprasza do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Instytutu Włókiennictwa za okres 01.01.2019-31.03.2019.

Zaproszenie do składania ofert