Szkolenia doskonalące z ISO 9001

Szkolenia doskonalące z ISO 9001

W dniach 21-22.10 w Łukasiewicz – Instytucie Włókiennictwa odbyły się szkolenia doskonalące z wymagań normy ISO 9001, skierowane do kadry kierowniczej, audytorów wewnętrznych, a także kandydatów na audytorów wewnętrznych.

Instytut posiada w swych strukturach Wydział Produkcji Doświadczalnej, w którym został wdrożony i jest utrzymywany system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10.