Wielofunkcyjne struktury włókiennicze w siedzisku dla osób niepełnosprawnych

Wielofunkcyjne struktury włókiennicze w siedzisku dla osób niepełnosprawnych

Innowacyjny, zintegrowany z wózkiem inwalidzkim prototyp siedziska, które zostało opracowane i wykonane na bazie wielofunkcyjnych struktur włókienniczych to efekt prac prowadzonych w Łukasiewicz – Instytucie Włókiennictwa w ramach IV etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2017-2019 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Zakład Mechanicznych Technologii Włókienniczych Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa opracował w ramach projektu „Wielofunkcyjne materiały włókiennicze poprawiające warunki pracy osób niepełnosprawnych” siedzisko dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, które wykonują pracę w pozycji siedzącej i należą do grupy szczególnie narażonej na powstawanie odleżyn. Dzięki zastosowaniu funkcjonalnych materiałów włókienniczych, będących elementem wyposażenia stanowiska pracy, pracodawca niewielkim nakładem finansowym może zapewnić sprawne i bezpieczne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w środowisku pracy.

Innowacyjne rozwiązanie siedziska polega na zastosowaniu układu trzech materiałów włókienniczych, w skład których wchodzą: materiały dystansowe zasadnicze, dzianiny dystansowe wierzchnie oraz materiał na dolną, konstrukcyjną warstwę siedziska – tłumaczy dr inż. Ewa Witczak, kierownik Zakładu Mechanicznych Technologii Włókienniczych Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa. – Materiały dystansowe zasadnicze to materiały o odpowiedniej charakterystyce sprężystości grubości, zapewniające zmniejszenie ciśnienia prostego wywieranego na tkanki oraz odprowadzające nadmiar ciepła i wilgoci z powierzchni ciała. Dzianiny przeznaczone na warstwę wierzchnią nie powodują ograniczenia właściwości materiałów zasadniczych i umożliwiają wprowadzenie dodatkowych, specjalnych funkcji siedziskom – dodaje dr inż. Witczak.

Siedzisko zostało wykonane z trudno zapalnej dzianiny, która jest także elektrostatycznym materiałem rozpraszającym i może stanowić ochronę przed negatywnymi skutkami elektryczności statycznej na stanowiskach pracy. Co więcej, użyta przy wykonaniu produktu dzianina nie wykazuje działania uczulającego, drażniącego skórę i cytotoksycznego. Uzyskała Certyfikat badania działania drażniącego na skórę Norma PN-EN ISO 10993-10:2015-02 wydany przez Instytut Medycyny Pracy.

– Zastosowanie opracowanego trójwarstwowego układu tapicerskiego pozwoliło na poprawę komfortu użytkowania w zakresie redukcji ciśnienia prostego o 60%-80% w odniesieniu do rozwiązań stosowanych obecnie w konstrukcjach wózków inwalidzkich – zwraca uwagę dr inż. Witczak.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że opracowane materiały są wzajemnie kompatybilne i posiadają odpowiednią trwałość użytkową. To rozwiązanie technologiczne umożliwia również dobór materiału zasadniczego do przewidywanych zakresów obciążeń, indywidualnych dla każdego użytkownika siedziska. Opracowane rozwiązanie układu materiałów może być stosowane bez konieczności dokonywania zmian w rozwiązaniach konstrukcyjnych produkowanych wózków inwalidzkich.

Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa od 75 lat realizuje projekty z zakresu innowacji włókienniczych. Jest jednostką notyfikowaną w zakresie środków ochrony indywidualnej. Posiada akredytowane laboratoria badawcze i jednostkę certyfikującą wyroby i usługi. Instytut wykonuje badania wyrobów włókienniczych, prowadzi ocenę zgodności odzieży ochronnej i rękawic (PPE), jako jedyny ośrodek w Polsce prowadzi certyfikację na znak Standard 100 by OEKO-TEX®, Bezpieczny dla dziecka, Bezpieczny dla Niemowląt, Przyjazny dla Człowieka, certyfikację zgodności wyrobów i usług z dokumentami normatywnymi oraz certyfikację STeP by OEKO-TEX®.

Od 1 kwietnia 2019 jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Wielofunkcyjne struktury włókiennicze w siedzisku dla osób niepełnosprawnych (plik doc.)