Włókiennictwo w zgodzie ze środowiskiem w Łukasiewicz – IW

Włókiennictwo w zgodzie ze środowiskiem w Łukasiewicz – IW

30 września br. w Łukasiewicz – Instytucie Włókiennictwa została uruchomiona podczyszczalnia ścieków przemysłowych. Dzięki niej zanieczyszczenia kierowane z Wydziału Produkcji Doświadczalnej do miejskiej oczyszczalni ścieków nie będą zawierały substancji chemicznych obciążających środowisko. Znaczące ilości biodegradowalnych i/lub niebezpiecznych dla środowiska ścieków zostaną podczyszczone do poziomu umożliwiającego ponowne wykorzystanie wody w procesach technologicznych.

Nowoczesna, w pełni zautomatyzowana podczyszczalnia, umożliwi również prowadzenie przez naukowców Łukasiewicz – IW prac badawczych i prób technologicznych koniecznych do realizacji jednego z wyzwań współczesnego przemysłu – gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli opracowania technologii oczyszczania ścieków przemysłowych oraz odzysku wody w procesach technologicznych chemicznej obróbki włókna.

Inwestycja o wartości prawie 2,5 mln zł, została w znacznej mierze sfinansowana ze źródeł zewnętrznych. Instytut pozyskał środki z budżetu państwa decyzją ministra właściwego ds. nauki oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budowa podczyszczalni wraz z towarzyszącą infrastrukturą była niezbędna do zapewnienia Instytutowi bezpieczeństwa dostaw mediów.

Projekt wpisuje się w jeden z kierunków działalności Łukasiewicza – zrównoważoną gospodarkę i energię.

https://iw.lukasiewicz.gov.pl/o-instytucie/inne/