Współpraca z Łódzką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy

Współpraca z Łódzką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy

26.05.2021 roku w siedzibie Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa podpisano Porozumienie o współpracy z Łódzką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w sprawie współdziałania w zakresie kształcenia zawodowego, szkolenia, wychowania i zatrudnienia młodzieży.

Sygnatariuszami dokumentu byli: Artur Waloszczyk – Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi oraz dr Jakub Pietkiewicz – Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Inwestycji w Łukasiewicz – Instytucie Włókiennictwa.

Partnerzy Porozumienia zadeklarowali współpracę, by zapewnić odpowiednie przygotowanie zawodowe młodzieży objętej szkoleniową i wychowawczą działalnością oraz uzyskać przez nią kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, ułatwiających absolwentom zatrudnienie.

– Ochotnicze Hufce Pracy przestają być reliktami minionej epoki PRL, a stają się ponownie ważnymi ośrodkami wsparcia edukacji i wprowadzenia młodzieży w dorosłe życie zawodowe. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa postanowił włączyć się do działań prowadzonych przez Łódzką Wojewódzką Komendę i otworzyć swoje podwoje dla podopiecznych OHP. Mam nadzieję, że praktyki zarówno w administracji, jak i na terenie Wydziału Produkcji Doświadczalnej, pozwolą nabyć młodzieży niezbędnych na rynku pracy kwalifikacji, a być może na dłużej związać się z naszą instytucją – powiedział dr Jakub Pietkiewicz – Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Inwestycji w Łukasiewicz – Instytucie Włókiennictwa.

Strony porozumienia ogłosiły także potrzebę ścisłego współdziałania, zarówno wzajemnego, jak i z uwzględnieniem jednostek przynależnych Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy tj. Młodzieżowych Centrów Kariery, Hufców Pracy, Młodzieżowych Biur Pracy, Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży, Mobilnych Centrów Informacji Zawodowych działających w strukturach Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi.

– Z Łukasiewicz – Instytutem Włókiennictwa chcemy nawiązać trwałą i korzystną współpracę. Zależy nam, by wspólnie iść w kierunku rozwoju i kreować Ochotnicze Hufce Pracy jako atrakcyjną i konkurencyjną propozycję dla młodzieży wchodzącej w dorosłe życie – stwierdził Artur Waloszczyk, Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi.

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego ds. pracy. OHP są instytucją rynku pracy realizującą zadania określone w ustawie o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia, wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku życia.

Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa od 76 lat realizuje projekty z zakresu innowacji włókienniczych. Posiada akredytowane laboratoria badawcze, zakłady naukowe, Wydział Produkcji Doświadczalnej. Prowadzi także procesy certyfikacji wyrobów włókienniczych. Od 1 kwietnia 2019 r. jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz.