Współpraca ze Społeczną Akademią Nauk

Współpraca ze Społeczną Akademią Nauk

25 marca 2021 roku w siedzibie Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa podpisano Porozumienie o współpracy ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi.

Sygnatariuszami dokumentu byli: Mirosław Olszewski – Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno–gospodarczym Społecznej Akademii Nauk oraz dr Jakub Pietkiewicz – Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Inwestycji Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa.

Partnerzy Porozumienia zadeklarowali współpracę w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć biznesowych, kulturalnych, gospodarczych oraz społecznych w zakresie m.in. geoinżynierii, inżynierii materiałowej, włókiennictwa grafiki projektowej.

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Łącznie oferuje kształcenie na 25 kierunkach. Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk studenckich realizowanych przez Studenckie Biuro Karier.

Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa od 75 lat realizuje projekty z zakresu innowacji włókienniczych. Posiada akredytowane laboratoria badawcze, zakłady naukowe, Wydział Produkcji Doświadczalnej. Prowadzi także procesy certyfikacji wyrobów włókienniczych. Od 1 kwietnia 2019 r. jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz.