Zmarł Profesor dr hab. inż Stefan Brzeziński (1929-2022)

Zmarł Profesor dr hab. inż Stefan Brzeziński (1929-2022)

Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci

prof. dr. hab. inż. Stefana Brzezińskiego.

Profesor Brzeziński urodził się w 1929 roku w Łodzi.

W 1956 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Włókienniczym Politechniki Łódzkiej,
w 1975 roku stopień doktora habilitowanego, a w 1997 roku nominację na profesora zwyczajnego.

Wieloletni dyrektor w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Jedwabniczo-Dekoracyjnego
i późniejszym Instytucie Inżynierii Materiałów Włókienniczych w Łodzi.
Prowadził działalność dydaktyczną w Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku Białej,
kierując Zakładem Chemicznej Technologii Włókna.
Od roku 2007 pracował w Instytucie Włókiennictwa w Zakładzie Niekonwencjonalnych Technik i Wyrobów Włókienniczych.
Przez całe zawodowe życie związany był z przemysłem włókienniczym i jego zapleczem badawczo-rozwojowym.

Autor szeregu skryptów, 6 książek, ponad 100 publikacji, 34 patentów i 200 ekspertyz.
Profesor otrzymał wiele nagród na Światowych Wystawach Wynalazczości i Innowacji.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Honorowy członek Stowarzyszenia Polskich Chemików Kolorystów.

To ogromna strata dla ludzi nauki i przemysłu włókienniczego.

Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Katolickim przy ul. Ogrodowej w Łodzi
w ten piątek (15 lipca) o godz. 13:15.